Moeilijk instelbare suikerziekte

 

 

Er wordt op de deur geklopt. Ik ben aan de telefoon. De deur wordt opengedaan ondanks het feit dat ik niks geroepen heb. De manager van een aantal woningen waar ik de dokter van ben staat op de drempel van mijn spreekkamer. Hij kijkt mij vragend aan. Ik draai me om en kijk naar buiten. Op die manier kan ik mijn telefoongesprek afronden.

 

Als ik het gesprek heb beëindigd wend ik mij tot mijn bezoeker. Voordat ik iets kan zeggen steekt hij van wal. “Sorry dat ik zo kom binnenvallen maar ik moet je even spreken over de nieuwe bewoonster die morgen komt”. “Komt er een nieuwe bewoonster?” vraag ik hem. “Wist ik niet” mompel ik er achteraan. “Ja, op de buitenwoning. Maar nu hoorde ik dat ze slecht instelbare suikerziekte heeft, hoe gaan we dat doen? Dat is toch gevaarlijk?”

 

Hij blijft me strak aankijken. Ik antwoord “Ik heb waarlijk geen idee, ik weet namelijk helemaal niks van deze mevrouw. Hebben we al gegevens van haar vorige huisarts?” Ik begrijp van de manager dat deze dame al wat ouder is en meteen vanuit haar eigen appartement bij ons komt wonen. Ze woonde met alleen wat ambulante ondersteuning. Wat hielp was dat ze ook vlakbij haar ouders woonde in het dorp. Haar ouders hielpen haar ook met veel dingen. Nu zijn haar ouders op een leeftijd gekomen dat ze niet meer voor haar kunnen zorgen en dat maakt het onmogelijk dat ze langer op zichzelf woont.

 

Die middag bel ik haar eigen huisarts. Ze vertelt me dat ze blij is om te horen dat haar patiënt bij ons komt wonen. Ze maakte zich al langer zorgen over deze mevrouw. Vooral de suikers waren moeilijk in te stellen en ook de internist, waar ze vanwege de steeds afwijkende bloeduitslagen al een paar jaar geleden naar verwezen werd, lukte het niet om de suikers goed te krijgen.

 

De maanden na haar verhuizing hoor ik niks meer over deze mevrouw. Na drie maanden zie ik de bloeduitslagen en blijkt de HbA1c (een meting die aangeeft hoe goed de suikers zijn ingesteld op lange termijn) bijna normaal is. Niet zozeer de suikerziekte was moeilijk instelbaar blijkbaar, maar het was vooral de mevrouw zelf die niet goed kon instellen. Toch net een verschil.